Laboratoriya Laboratoriya

Optimed klinikasının laboratoriya bölməsində dünyanın aparıcı firmalarının istehsalı olan avadanlıqlarda geniş spektrli biokimyəvi və laborator müayinələr aparılır.

Analizlər Analizlər

Optimed klinikasının laboratoriyasında Biokimyəvi analizlər, Kliniki analizlər, Hormonlar, Polimeraz Zəncirvari Reaksiya üsulu ilə aparılan analizlər, Onkomarkerlər, İnfeksiyalar və Koaquloqramma (hemostaz testləri) analizləri aparılır.

Biokimyəvi analizlər

Biolis 24i Premium-avtomat analizatoru vasitəsi ilə aparılır

• Zülal fraksiyaları
• Albumin
• Ümumi zülal
• Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst)
• Alanin aminotransferaza (ALT)
• Aspartat aminotransferaza (AST)
• Qələvi fosfataza
• Qammaqlütamiltransferaza (QQT)
• Laktatdehidrogenaza (LDH)
• Amilaza (qanda)
• Amilaza (Diastaza, sidikdə)
• Pankreatik amilaza
• Qlükoza
• Qlikohemoqlobin
• Kreatinin (qanda)
• Kreatinin (sutkalıq sidikdə)
• Sidik cövhəri (qanda)
• Sidik cövhəri (sutkalıq sidikdə)
• Qalıq azot
• Sidik turşusu
• Xolesterin
• Triqliseridlər
• Yuxarı sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL)
• Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL)
• Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL)
• C-reaktiv zülal (CRZ)
• Antistreptolizin-O (ASO)
• Revmatoid faktor (RF)
• Dəmir (Fe)
• Fosfor (P)
• Kalium (K)
• Kalsium (Ca)
• Maqnezium (Mg)
• Ferritin

Kliniki analizlər

Orphee-22 parametrli avtomat analizator vasitəsi ilə aparılır

• Hemoqramma-qanın ümumi analizi
• Sidiyin ümumi analizi (fiziki xassələri və mikroskopik müayinə)
• Sidiyin Neçiporenko üsuli ilə müayinəsi
• Nəcisin ümumi müayinəsi (koproqramma)
• Spermoqramma (manual)
• Prostat şirəsinin müayinəsi
• Urogenital yaxmanın mikroskopiyası
• Şəxsiyyət vəsiqəsi üçün tibbi arayış (boy, gözün rəngi, qan qrupu və rezus factor)

Hormonlar

Cobas e411-tam robotlaşdırılmış immunokimyəvi elektroxemilüminisstent avtomat analizator vasitəsi ilə aparılır

• Triyodtironin ümumi (total T3)
• Tiroksin ümumi (total T4)
• Tireotrop hormon (TSH)
• Triyodtironin sərbəst (free T3)
• Tiroksin sərbəst (free T4)
• Tireoqlobulin
• Tireoqlobulinə qarşı autoanticismlər (Anti-TG)
• Tireoperoksidazaya qarşı autoanticismlər (Anti-TPO)
• Kalsitonin
• Parathormon (PTH)
• Follikulstimullaşdırıcı hormon (FSH)
• Lüteinləşdirici hormon (LH)
• İnsulin
• Prolaktin (Prl)
• C-peptid
• Xorionik qonadotropin (HCG)
• Progesteron (Pr)
• Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S)
• Estradiol (E2)
• Estriol sərbəst (free E3)
• Estriol ümumi (E3)
• Estron (E1)
• Kortizol
• 17-OH Progesteron (17-OH Pr)
• Testosteron ümumi (total T)
• Testosteron sərbəst (free T)
• Adrenokortikotrop hormon (ACTH)

Polimeraz Zəncirvari Reaksiya üsulu ilə aparılan analizlər

DTprime 4 (“Real Time” rejimində) aparatı vasitəsilə

• Hepatit B (HBV) - keyfiyyətcə
• Hepatit B (HBV) - kəmiyyətcə
• Hepatit C (HCV) - keyfiyyətcə
• Hepatit C (HCV) - kəmiyyətcə
• Hepatit C (HCV) - genotiplər
• Ureoplazma (urealyticum+parvum) - keyfiyyətcə
• Mikoplazma hominis
• Mikoplazma genitalium
• Xlamidiya trachomatis
• Qardnerella vaginalis
• Papillomavirus (tip 18, 39, 45, 59)
• Trichomonas vaginalis
• Sitomegalovirus
• Toxoplazma

Onkomarkerlər

Cobas e411-tam robotlaşdırılmış immunokimyəvi elektroxmilüminisstent avtomat analizator vasitəsi ilə aparılır

• α - Fetoprotein (AFP)
• Prostatspesifik antigen ümumi (total PSA)
• Prostatspesifik antigen sərbəst (free PSA)
• Karsinoembrional antigen (CEA)
• Karbohidrat antigen 125 (CA-125, yumurtalıqların onkomarkeri)
• Karbohidrat antigen 15-3 (CA-15-3, süd vəzisinin onkomarkeri)
• Karbohidrat antigen 19-9 (CA-19-9, mədə-bağırsaq sisteminin onkomarkeri)

İnfeksiyalar

Cobas e411-tam robotlaşdırılmış immunokimyəvi elektroxemilüminisstent avtomat analizator vasitəsi ilə aparılır

• Toksoplazma İgG
• Toksoplazma İgM
• Sitomeqalovirus (CMV) İgG
• Sitomeqalovirus (CMV) İgM
• Xlamidiya İgG
• Xlamidiya İgM
• Herpes simplex I İgG
• Herpes simplex I İgM
• Herpes simplex II İgG
• Herpes simplex II İgM
• Brusella İgG
• Brusella İgM
• Rubella İgG
• Rubella İgM
• Sifilis İg (G+M) (kart test)
• HİV (I+II) İg (G+M) (kart test)
• Hepatit B
• Hepatit C

Koaquloqramma (hemostaz testləri)

Cormay KG-4 avtomatik koaqulometri vasitəsi ilə aparılır

• Laxtalanma vaxtı
• Qanaxma vaxtı
• Protrombin vaxtı (İNR, indeks)
• Fibrinogen
• Aktiv parsial tromboplastin vaxtı (APTV)

"Klinikamızın laboratoriyası zəruri tədqiqatları tez və dəqiq həyata keçirməyə imkan verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur."

Laboratoriya Analizləri Foto Qalereya

  • Laboratoriya avadanlıqları
  • Laboratoriyanın həkimləri
  • Laborator analizlər
  • Laboratoriya müşahidəsi
  • Laboratoriya araşdırmaları
  • Laboratoriyanın komputerləri
  • Laboratoriya texnikası